07ژانویه/17

رهبری در سازمان‌های تکنولوژیکی

یک معلم درون سازمانی بیابید اگر جدیداً در سازمانی استخدام شده اید یا به پستی ارشد دست یافته اید برای اینکه بهتر متوجه روش های اجرایی شرکتتان شوید از میان نیروی حاظر

ادامه مطلب...