31جولای/17

شش گام برای درک بهتر مشتریان

چون مشتری هست، من هستم. امروزه بقا و دوام در دنیای کسب و کار امری بسیار مشکل است و این اصل که ادامه حیات صرفاً بواسطه وجود مشتریان است بر کسی پوشیده

ادامه مطلب...